Esti pe pagina :

Copiii dumneavoastra vor avea oportunitatea sa îsi dezvolte urmatoarele abilitati:

Abilitati de comunicare:

Abilitatea de comunicare este o abilitate de viaţă. Cu ajutorul ei interlocutorul unui dialog este capabil să poarte o discuţie decentă, argumentată, si de ce nu, elevată, cunoscând valoarea fiecarui cuvânt rostit sau ascultat. Va fi capabil să utilizeze cuvintele cu impact pozitiv asupra celorlalţi şi luarea deciziilor în consecinţă.

Abilitati fizice:

Copilul va fi ajutat să îşi dezvolte coordonarea, echilibrul şi agilitatea prin intermediul activităţilor ce urmăresc dezvoltarea atât a masei musculare mari cât şi a muşchilor mici ai mâinilor. Dezvoltarea fizică adecvată are un impact puternic asupra dezvoltării sănătăţii copilului. De aceea avem asigurate în programul zilnic activităţi atât planificate şi ghidate, cât şi la libera alegere a copilului ce se desfășoară în aer liber.

(Mai multe despre beneficiile activităților în aer liber , click AICI)

Abilitati emotionale – sociale

Copilul are marele avantaj de a învăţa cu eforturi minime într-un cadru plăcut şi primitor cum este optim să interacţioneze cu colegii de aceeaşi vârstă sau cu adulţii. Vor învăța să își controleze comportametul și să formeze legături interpersonale pozitive, să ceară în mod politicos și să ofere cu plăcere, să negocieze și să aștepte. În același timp este ajutat să își clădească caracterul prin însușirea în cadrul activitățtilor practice și observând și preluând din comportamentul adulților care lucrează în centrul nostru. Copilul este îndrumat să își descopere propria identitate și autonomie și ajutat să își dezvolte o imagine de sine pozitivă.

Abilitati de gândire critica

Înțelegerea manierii de funcționare a ceea ce se întâmplă în societate, a cauzei și a efectului în general este esențială pentru dezvoltarea copilului. Programul abordat încurajează copilul să exploreze, punând bazale abilităţilor de problematizare.

Conţinutul programei este abordat şi prezentat într-o maniera pluridisciplinară, în vederea stimulării gândirii creative a copilului prin abordarea informaţiilor din mai multe perspective. Proiectarea conoştintelor şi abilităţilor se realizează pe teme / proiecte ce se pot extinde pe o perioadă de trei, patru săptămâni. Temele, stabilite ce respectă criteriul vârstei, sunt prezentate într-o manieră atractivă, menită să implice activ copilul în descoperirea activă ceea ce urmeaza să înveţe.

Copilul este implicat direct în descoperirea noilor noţiuni ce îi sunt prezentate îmbinînd cele trei stiluri de învăţare: vizuală, auditivă și kinestetică. Astfel, învăţarea este facilitată şi preluată cu uşurinţă de copii.

Close Menu