Esti pe pagina :

În cadrul centrului educaţional ADDA Kids se aplică un program educativ având la bază curriculum naţional românesc pentru categoria de varste între 3-6 ani, îmbunătăţit cu elemente din programa Maria Montesori, Emilia Reggio, Friedrich Froeble.

Această viziune este o rezultată a punerii în aplicare a informaţiilor obţinute în urma cercetărilor de ultima oră în domeniul educaţiei cât şi a utilizării celor mai bune metode de educare promovate de-a lungul timpului. Abordarea specifică centrului educaţional ADDA KIDS este dezvoltarea holistică a copilului, urmărind formarea copilului pe mai multe planuri în acelaşi timp, prin dezvoltarea a mai multe tipuri de inteligenţe în cadrul aceeaşi activităţi. Pornind de la Teoria Inteligenţelor Multiple a doctorului în psihologie Howard Gardner ne asigurăm că beneficiarul educaţiei este implicat activ în diferite ocazii de învăţare situaţională, planificate şi pregătite în conformitate cu obiectivele specifice vârstei, cât şi cu tema / proiectul ce urmează a se desfăşura pe un interval de 3-4 săptămâni.

Notiunile sunt cuprinse, conform curriculei românești, în 5 domenii:

Limbă şi Comunicare
Ştiinţe – Matematică & Cunoaşterea mediului
Psihomotric
Estetic şi creativ – Activităţi plastice & Activităţi muzicale
Om şi Societate – Educaţie pentru societate &Activităţi practice

Programul centrului Adda Kids este gândit să creeze şi să dezvolte o atitudine pozitivă faţă de învăţare şi să formeze caractere prin cultivarea valorilor de viaţă, a abilităţilor sociale şi implicarea activă în rezolvarea provocărilor.

Programul de învăţare în cadrul Centrului ADDA KIDS urmăreşte să satisfacă cerinţele specifice fiecărei grupe de vârsta, focusându-se pe nevoile individuale ale fiecărui copil, urmărindu-i şi stimulând propriul ritm de dezvoltare şi învăţare, maximizând potenţialul unic, sprijinind formarea autonomă şi creativă a acestuia.

Close Menu